3D LAS

3D LAS - bezpłatna przeglądarka danych GIS

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie danymi lidarowymi opracowaliśmy prostą i BEZPŁATNĄ przeglądarkę danych GIS integrującą w sobie obsługę warstw wektorowych, rastrowych i lidarowych. 3D LAS to aplikacja, która może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach, w których użytkownik ma do czynienia z danymi przestrzennymi w szczególności dedykowana może być odbiorcom korzystającym z danych ISOK.  Program w wersji podstawowej umożliwia odczyt i prezentację danych geometrycznych. Aplikacja obsługuje pliki LAS, pliki rastrowe oraz dane wektorowe w formacie ESRI Shapefile.  Główne funkcje programu:

  1. Obsługa plików w formacie LAS
  2. Obsługa ortofotomapy (tiff)
  3. Obsługa plików ESRI Shapefile
  4. Opcja prezentacji danych lidarowych w barwach naturalnych, klasyfikacja według klas, intensywności i wysokości
  5. Prezentacja powyższych typów danych w jednorodnym układzie współrzędnych
  6. Możliwość eksportu określonego fragmentu chmury ALS do zewnętrznego pliku
  7. Możliwość generowania profili z opcją eksportu do PNG
  8. Pomiar odległości na mapie

Ukłonem w stronę branży leśnej może być obsługa gotowych szablonów odczytu danych, zapisanych w formacie Standardu Leśnej Mapy Numerycznej. Opcja ta pozwala przy pomocy jednego przycisku wczytać dane określone w SLMN do aplikacji i zaprezentowanie zgodnie z przyjętą symboliką. Docelowo  planujemy obsługę „wtyczek tematycznych”, które wzbogacą funkcjonalność programu .

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera