Wybór odpowiedniej wersji

 

 

Funkcje
wersja 5
(Windows Mobile)
wersja Lite 7
(Android)
Wersja Pro 6
(Android)
DANE

Dostęp do opisu taksacyjnego

+  + +
Dostęp do systemu planów +  +  +

Dostęp do magazynu drewna

+  +  +
Dostęp do wykonanych czynności +    +
Dostęp do szacunków brakarskich +    +
Dostęp do projektów planów +    +
Dostęp do zleceń +    +
Dostęp do zestawień +    +

Aktualizacja danych dynamicznych (magazyn, plany) z wykorzystaniem połączenia VPN

    +  +
MAPA
Wczytywanie zewnętrznych danych wektorowych (ESRI Shapefile)  +   +
Wczytywanie WMS-ów  +    +
Wczytywanie rastrów (GeoTiff)  +    +
Komponowanie map użytkownika  +    +
Tworzenie map z podkładem zewnętrznym (Open Street Map, UMP-pcPL)      +
Narzędzie pomiaru punktowego na mapie   +
Udostępnianie wyników pomiaru  punktowego (email, sms)   +
Narzędzie pomiaru odległości + + +
Narzędzie pomiaru powierzchni + + +
MAPY TEMATYCZNE
Mapa drzewostanowa + + +
Mapa gospodarcza + + +
Mapa siedliskowa + + +
Mapa przeglądowa cięć + + +
Mapa ortofoto   + +
Mapa topograficzna   + +
Mapa Polski (Mapa UMP-pcPL)   + +
Mapa ewidencyjna    + +
Mapa ochrony ppoż +  + +
POMIARY
Domyślne warstwy pomiarowe + + +
Tworzenie warstw pomiarowych użytkownika +   +
Tworzenie słowników dla warstw pomiarowych użytkownika     +
Pomiar z GPS + + +
Pomiar z dalmierzem + + +
Ręczny pomiar + + +
Łączenie metod pomiarowych   + +
Gotowe kształty obiektów   + +
Edycja gotowych kształtów z zachowaniem powierzchni   + +
Pomiary z zapisywaniem multimediów (zdjęcia, filmy, dźwięk)   + +
Wymiana pomiarów pomiędzy użytkownikami   + +
Aktualizacja pomiarów edytowanych za pomocą aplikacji zewnętrzneej (desktopowej)   + +
FILTRY
 Wyszukiwanie upraw do oceny (pod osłoną, na powierzchniach otwartych)     +
 Domyślne filtry dla planów:   
        - czyszczenia     +
       - odnowienia     +
       - trzebieże     +
       - rębnie     +
NOTATKI - KONFIGURACJA
Słownik notatek użytkownika     +
Definiowalna treść notatki bez uwag +   +
Definiowalna lista  statusów notatek     +
REJESTROWANIE NOTATEK
Dodawanie notatki do opisu taksacyjnego +  + +
Dodawanie notatki do planów +   +
Dodawanie notatki do projektów planów +   +
Dodawanie notatki do zleceń +   +
Dodawanie notatki do zaleceń +   +
Dodawanie notatki do szacunków brakarskich +   +
Dodawnaie notatki do wykonania +   +
Dodawanie notatki do magazynu:
       - dodawanie notatki do sztuki/stosu, +   +
       - masowe dodawanie notatki do wybranych pozycji na dokumencie przychodowym (ROD,WOD)     +
Klasyfikacja wyników kontroli (notatki, zalecenia)     +
WYŚWIETLANIE NOTATEK
Lista notatek dla wydzielenia + +
Lista notatek dla nadleśnictwa:
       - wyświetlanie wszystkich zarejestrowanych notatek +   +
       - filtrowanie (leśnictwo, data kontroli, zakres kontroli etc.)     +
       - sortowanie (data kontroli, adres leśny, zakres)     +
       - zapis do pliku (protokół kontroli)     +
       - udostępnianie zestawień kontroli (email, Wi-Fi, Bluetooth)     +

 

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera