Smoke Detection

Obecnie w świecie stosowane są różne metody i narzędzia do wykrywania pożarów. Pojawienie się pożaru jest szczególnie niebezpieczne w miejscach niedostępnych, trudno dostrzegalnych, z dala od obszarów zamieszkanych przez ludność. Lasy Państwowe wspierają się osobami pracującymi na dostrzegalniach ppoż lub specjalnymi kamerami przeciwpożarowymi.

Mapa Nadleśnictw w których wdrożony został system Smoke Detection

Obserwacja obrazu z kamery zamontowanej na wieży ppoż jest bardzo trudna i męcząca, dlatego w celu ułatwienia pracy na takim stanowisku powstał system o nazwie SmokeDetection.
SmokeDetection to automatyczny system wykrywania dymu. Zadaniem narzędzia jest przeanalizowanie aktualnego obrazu z kamery w celu szybkiego wykrycia potencjalnego pożaru. To zaawansowane technologicznie narzędzie jest w stanie rozpoznać dym i zgłosić odpowiedni alarm tuż po jego pojawieniu się.
Stosując SmokeDetection, obserwator nie musi stale obserwować obrazu wyświetlonego na monitorze. Wystarczy, że zweryfikuje alarm zgłoszony przez system i podejmie odpowiednie decyzje. SmokeDetection pracuje w tle działania kamery. Obraz z kamery może być jednocześnie przesyłany do telewizora oraz do odpowiedniego komputera. Zatem podłączenie systemu do istniejącej infrastruktury nie wymaga żadnych modyfikacji technicznych stosowanego obecnie rozwiązania. SmokeDetection może pracować na obrazie o standardowej rozdzielczości oraz na obrazie jakości Full HD.
Jedną z najważniejszych cech systemu jest dostosowanie go do warunków polskich. Zaawansowany algorytm uwzględnia specyfikę klimatu w Polsce oraz występujące w  naszym kraju lasy. Podczas wdrożenia systemu program zawsze dostosowywany jest do lokalnych warunków znajdujących się bezpośrednio przy kamerze ppoż. Dzięki temu uzyskujemy bardzo niski poziom alarmów fałszywych.

Główne właściwości

Korzyści

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera