Zamówienia

ZAMÓWIENIE 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu o nazwie „Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzimy postępowanie publiczne na zakup dwóch zestawów komputerów przemysłowych wraz z akcesoriami.

Oferty należy składać do dnia 18.07.2017 r. do godz. 15:00 przesyłając pocztą elektroniczną pod adres: kmalinowska@taxusit.com.pl w tytule wpisując: „Oferta – zakup komputerów przemysłowych wraz z akcesoriami”.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy: Karolina Malinowska, kmalinowska@taxusit.com.pl tel. 22 659 09 09

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego:

Adam Konieczny – Prezes Zarządu, Krzysztof Mroczek – Wiceprezes Zarządu, Artur Matuszczak – Wiceprezes Zarządu.

 

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera