Azbestowy serwis

W myśl uchwały rządowej z 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zrodziła się potrzeba inwentaryzacji oraz stopniowej likwidacji wyrobów azbestowych. Z tego też powodu, dla celów uświadomienia społeczeństwa powstał Azbestowy Serwis Informacyjno-Edukacyjny.

Jest to analityczny serwis mapowy, pozwalający na lokalizację, podgląd oraz analizę wybranych wyrobów azbestowych. Dotychczas zostały stworzone 3 tego typu serwisy na zlecenie gminy Susz, miasta Opola oraz miasta Milanówka. Każdy z nich posiada w panelu głównym 4 zakładki umożliwiające szybką i łatwą nawigację po serwisie:

Geoserwis

Funkcja ta umożliwia podgląd danego obszaru administracyjnego na jednym z 3 możliwych podkładów mapowych: ortofotomapy, mapy topograficznej oraz mapy Open Street Map. Jej główna funkcjonalność opiera się na możliwości identyfikacji obiektów azbestowych. Po zaznaczeniu konkretnego obiektu mamy dostęp do fotografii wyrobu i informacji na jego temat (adres administracyjny, typ i status azbestu, powierzchnia oraz stopień pilności). Wersja alternatywna pozwala na filtrowanie bazy danych dostępnej w tabeli atrybutów. Każdy użytkownik z tego poziomu ma możliwość wyboru wyświetlanych na mapie warstw po wybraniu ich z panelu nawigacyjnego. Dodatkową funkcjonalnością jest wprowadzona możliwość prowadzenia pomiarów odległości i powierzchni oraz wydruku mapy.

Analizy

Zakładka ta zawiera zbiór analiz wykonanych dla danego obszaru administracyjnego pod względem pilności usunięcia wyrobów azbestowych, stref buforowych związanych z toksycznością azbestu, dostępnych miejsc składowania azbestu czy odległości od miejsc użyteczności publicznej. Funkcja ta pozwala na łatwe określenie stopnia zagrożenia oraz głównych ognisk azbestowych na badanym obszarze.

Raporty

Umożliwiają tworzenie dokumentacji na poziomie miejskim lub gminnym odnośnie aktualnego stanu występowania wyrobów azbestowych na danym terenie. Funkcja ta umożliwia generowanie raportów zbiorczych bądź szczegółowych na podstawie kategoryzacji o typ wyrobów, stan płyt azbestowych lub typy budynków. Raporty szczegółowe charakteryzują się podziałem na dzielnice miejskie lub miejscowości gminne.

Informacje

Zakładka ta zawiera najpotrzebniejszy zbiór informacji i porad dla właścicieli budynków pokrytych azbestem, odnośnie jego usuwania, składowania, możliwości uzyskania na ten cel dofinansowania. Stanowi też wiarygodne źródło informacji na temat aktualnego stanu występowania azbestu na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji.

Funkcjonowanie każdego z trzech serwisów www można przetestować pod adresami:
http://www.serwisazbestowy.pl/milanowek/viewer/
http://www.serwisazbestowy.pl/opole/viewer/
http://www.serwisazbestowy.pl/susz/viewer/

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera