Funkcje aplikacji

Import danych:
 • Wektorowych (ESRI shapefile, AutoCAD DXF)
 • Rastrowych (GeoTIFF)
 • Wyświetlanie map online (WMS, TMS)
 • Bezpośrednio z dysku Dropbox
Eksport danych:
 • Zapis danych w formacie ESRI shapefile
 • Wi-fi, Bluetooth, Dropbox, e-mail, zapis danych na urządzeniu
Praca offline:
 • Pobieranie danych do pracy offline (WMS, TMS)
 • Pobieranie danych wektorowych OSM (w ramach serwisu tCloud)
 • Wymiana danych bez dostępu do sieci (NFC, Bluetooth)
Pomiary terenowe:
 • Tworzenie pomiarów: punktowych, liniowych i poligonowych
 • Metody pomiarów: manualny, satelitarny, przy użyciu dalmierza laserowego
 • Pomiary w większości światowych układów współrzędnych
 • Integracja zewnętrznych odbiorników GPS i dalmierzy
 • Pomiary GNSS (definiowanie źródła poprawek, współpraca z aplikacjami producentów odbiorników)
Praca na warstwach:
 • Wyszukiwanie obiektów na podstawie atrybutów (filtrowanie)
 • Dodawanie i modyfikowanie atrybutów warstw
 • Dodawanie do atrybutów zdjęć, notatek głosowych i filmów
 • Tworzenie słowników w ramach atrybutów tekstowych
 • Zaawansowana symbolizacja danych (unikalne wartości, klasyfikacja danych)
Projekty:
 • Współdzielenie projektów z wieloma użytkownikami
 • Tworzenie nowych projektów na bazie już istniejących
 • Wiele projektów na jednym urządzeniu
 • Nieograniczona liczba warstw w projekcie
Opcje dodatkowe:
 • Pomiary odległości i powierzchni
 • Automatyczna reprojekcja warstw pomiarowych
 • Nawigowanie do punktów docelowych: do wskazanego punktu, do wybranego obiektu, na podstawie współrzędnych
 • Współpraca z dowolnym oprogramowaniem GIS
 

Zapraszamy na stronę produktową aplikacji tMap:

www.tmap.com.pl

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera