Wybór odpowiedniej wersji

 

Kliknij obrazek, by powiększyć.

 

Wersja 5 (Windows Mobile)

mLas Inżynier
Lite 7

mLas Inżynier Pro 7

Funkcje ogólne

Dostęp do opisu taksacyjnego

Dostęp do danych ewidencyjnych

-

Dostęp do systemu planów

Dostęp do magazynu drewna

Dostęp do projektów planów

-

Dostęp do wykonanych czynności

-

Dostęp do zleceń

-

Dostęp do zestawień

-

Dostęp do szacunków brakarskich

-

Wybór jednostek powierzchni i odległości

-

Rozbudowane ustawienia dotyczące jakości pomiarów GPS

-

Rozbudowane ustawienia dotyczące powiadomień

-

Funkcja zmiany kodowania importowanych warstw zewnętrznych

-

Obsługa urządzeń z procesorem 64 bit

-

Obsługa projektów generowanych na serwerze LP

Aktualizacja projektów na urządzeniu online

Możliwość pracy offline (wyłączenie pobierania danych z Internetu)

-

Aktualizacja danych dynamicznych (magazyn drewna, plany)
z wykorzystaniem połączenia VPN

-

Odczyt plików z Dropbox

-

Współpraca ze Smoke Detection

-

Warstwy Mapy

Wczytywanie zewnętrznych danych wektorowych (ESRI Shapefile)

Wczytywanie WMS-ów

-

Wczytywanie rastrów (GeoTiff)

-

Wczytywanie plików w formacie DXF

-

Tworzenie map z podkładem zewnętrznym (Open Street Map,
UMP-pcPL)

-

Pobieranie mapy offline

Możliwość zmiany kolejności warstw pomiarowych i mapy za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść”

-

Dodawanie nowych metod symbolizacji warstw wektorowych (unikalne wartości, klasyfikacja)

-

-

Symbolizacja obiektów punktowych z wykorzystaniem palety symboli

Pomiary i obsługa GPS

Tworzenie warstw pomiarowych użytkownika

-

Tworzenie słowników dla warstw pomiarowych użytkownika

-

-

Przełączanie pomiędzy warstwami pomiarowymi w trakcie pomiarów

Wskazywanie kierunku poruszania

Wstawianie obiektów (np. gniazd) o zdefiniowanej powierzchni

-

Usuwanie ostatnich punktów pomiarowych

Pomiary przy współpracy z dalmierzem laserowym

Pomiar z GPS

Ręczny pomiar

Zapisywanie zdjęć, filmów i notatek głosowych w atrybutach pomierzonego obiektu

-

Tworzenie warstw pomiarowych o własnych atrybutach możliwych do zdefiniowania (czas, data, całkowity itp.) oraz nadanie dodatkowego statusu pola („pole wymagane”)

-

-

Przycisk centrowania do pozycji GPS

-

Mechanizm Go To (punkty docelowe – nawigacja do obiektów punktowych, liniowych i poligonowych)

Udostępnianie punktów docelowych poprzez e-mail, SMS, Bluetooth, Dropbox, Dysk Google

-

Wczytywanie punktów docelowych do Google Maps

-

Dodanie zaawansowanych odbiorników GPS (poprawki DGPS)

-

GPS Status (Skyplot, siła sygnału)

Tracklog

Mapy

Mapa gospodarcza

Mapa drzewostanowa

Mapa przeglądowa cięć

Mapa siedliskowa

Mapa ochrony ppoż.

Mapa przyrodnicza (LMN + WMS GDOŚ)

-

Mapa ewidencyjna (LMN + dane o charakterze katastralnym + ortofotomapa + BDL)

-

Mapa ortofoto (LMN + geoportal)

-

Mapa topograficzna (LMN + geoportal)

-

Mapa UMP-pcPL (LMN+OSM)

-

Szkicownik Leśniczego / Szkicownik LMN

Dostosowanie warstw pomiarowych do struktury Szkicownika Leśniczego oraz Szkicownika LMN

Import danych ze Szkicownika Leśniczego i Szkicownika LMN razem
z danymi opisowymi bezpośrednio z serwera LP lub za pomocą kreatora projektów

Import danych ze Szkicownika Leśniczego pobranych niezależnie
z serwera LP

Filtrowanie danych

Wyszukiwanie upraw do oceny (pod osłoną, na powierzchniach otwartych)

-

-

Wyszukiwanie wydzieleń bez wskazówek

-

-

Filtrowanie planów po produktach

-

Domyślne filtry dla planów (czyszczenia, odnowienia, trzebieże, rębnie)

-

-

Sortowanie listy magazynowej

-

-

Filtrowanie listy magazynowej (okres przelegiwania, numer WOD/ROD)

-

-

Wizualizacja wyników wyszukiwania za pomocą kolorów

-

Eksport wyników wyszukiwania do formatu Excel

-

Szybkie wyszukiwanie na podstawie atrybutów warstw mapy

-

Notatki

Dodawanie notatki do opisu taksacyjnego

Dodawanie notatki do planów

-

Dodawanie notatki do projektów planów

-

Dodawanie notatki do zleceń

-

Dodawanie notatki do zestawień

-

Dodawanie notatki do szacunków brakarskich

-

Dodawanie notatki do wykonanych czynności

-

Dodawanie notatki do magazynu drewna:

- dodawanie notatki do sztuki/stosu,

-

- masowe dodawanie notatki do wybranych pozycji na dokumencie przychodowym (ROD,WOD)

-

-

Filtrowanie i sortowanie notatek

- filtrowanie

- data kontroli, leśnictwo

-

- zakres, status, charakter notatki

-

-

- zalecenie, plany, drewno

-

-

- sortowanie (data kontroli, adres leśny) 

-

Definiowalna treść notatki bez uwag

-

Definiowalna lista statusów notatek

-

-

Zarządzanie szablonami notatek

Filtrowanie i sortowanie szablonów notatek

-

-

Generowanie zestawień notatek leśniczego

-

Wymiana Zaleceń pomiędzy Użytkownikami

Tworzenie i wysyłanie zaleceń

-

-

Odbieranie zaleceń

-

Komentowanie, odnotowywanie daty realizacji i odpowiadanie na odebrane zalecenie

-

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera