Wybór odpowiedniej wersji

 

Kliknij obrazek, by powiększyć.

 

Wersja 5 (Windows Mobile)

mLas Inżynier
Lite 7

mLas Inżynier Pro 7

Funkcje ogólne

Dostęp do opisu taksacyjnego

Dostęp do danych ewidencyjnych

-

Dostęp do systemu planów

Dostęp do magazynu drewna

Dostęp do projektów planów

-

Dostęp do wykonanych czynności

-

Dostęp do zleceń

-

Dostęp do zestawień

-

Dostęp do szacunków brakarskich

-

Wybór jednostek powierzchni i odległości

-

Rozbudowane ustawienia dotyczące jakości pomiarów GPS

-

Rozbudowane ustawienia dotyczące powiadomień

-

Funkcja zmiany kodowania importowanych warstw zewnętrznych

-

Obsługa urządzeń z procesorem 64 bit

-

Obsługa projektów generowanych na serwerze LP

Aktualizacja projektów na urządzeniu online

Możliwość pracy offline (wyłączenie pobierania danych z Internetu)

-

Aktualizacja danych dynamicznych (magazyn drewna, plany)
z wykorzystaniem połączenia VPN

-

Odczyt plików z Dropbox

-

Współpraca ze Smoke Detection

-

Warstwy Mapy

Wczytywanie zewnętrznych danych wektorowych (ESRI Shapefile)

Wczytywanie WMS-ów

-

Wczytywanie rastrów (GeoTiff)

-

Wczytywanie plików w formacie DXF

-

Tworzenie map z podkładem zewnętrznym (Open Street Map,
UMP-pcPL)

-

Pobieranie mapy offline

Możliwość zmiany kolejności warstw pomiarowych i mapy za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść”

-

Dodawanie nowych metod symbolizacji warstw wektorowych (unikalne wartości, klasyfikacja)

-

-

Symbolizacja obiektów punktowych z wykorzystaniem palety symboli

Pomiary i obsługa GPS

Tworzenie warstw pomiarowych użytkownika

-

Tworzenie słowników dla warstw pomiarowych użytkownika

-

-

Przełączanie pomiędzy warstwami pomiarowymi w trakcie pomiarów

Wskazywanie kierunku poruszania

Wstawianie obiektów (np. gniazd) o zdefiniowanej powierzchni

-

Usuwanie ostatnich punktów pomiarowych

Pomiary przy współpracy z dalmierzem laserowym

Pomiar z GPS

Ręczny pomiar

Zapisywanie zdjęć, filmów i notatek głosowych w atrybutach pomierzonego obiektu

-

Tworzenie warstw pomiarowych o własnych atrybutach możliwych do zdefiniowania (czas, data, całkowity itp.) oraz nadanie dodatkowego statusu pola („pole wymagane”)

-

-

Przycisk centrowania do pozycji GPS

-

Mechanizm Go To (punkty docelowe – nawigacja do obiektów punktowych, liniowych i poligonowych)

Udostępnianie punktów docelowych poprzez e-mail, SMS, Bluetooth, Dropbox, Dysk Google

-

Wczytywanie punktów docelowych do Google Maps

-

Dodanie zaawansowanych odbiorników GPS (poprawki DGPS)

możliwe poprzez mockGPS

GPS Status (Skyplot, siła sygnału)

Tracklog

Mapy

Mapa gospodarcza

Mapa drzewostanowa

Mapa przeglądowa cięć

Mapa siedliskowa

Mapa ochrony ppoż.

Mapa przyrodnicza (LMN + WMS GDOŚ)

-

Mapa ewidencyjna (LMN + dane o charakterze katastralnym + ortofotomapa + BDL)

-

Mapa ortofoto (LMN + geoportal)

-

Mapa topograficzna (LMN + geoportal)

-

Mapa UMP-pcPL (LMN+OSM)

-

Szkicownik Leśniczego / Szkicownik LMN

Dostosowanie warstw pomiarowych do struktury Szkicownika Leśniczego oraz Szkicownika LMN

Import danych ze Szkicownika Leśniczego i Szkicownika LMN razem
z danymi opisowymi bezpośrednio z serwera LP lub za pomocą kreatora projektów

Import danych ze Szkicownika Leśniczego pobranych niezależnie
z serwera LP

Filtrowanie danych

Wyszukiwanie upraw do oceny (pod osłoną, na powierzchniach otwartych)

-

-

Wyszukiwanie wydzieleń bez wskazówek

-

-

Filtrowanie planów po produktach

-

Domyślne filtry dla planów (czyszczenia, odnowienia, trzebieże, rębnie)

-

-

Sortowanie listy magazynowej

-

-

Filtrowanie listy magazynowej (okres przelegiwania, numer WOD/ROD)

-

-

Wizualizacja wyników wyszukiwania za pomocą kolorów

-

Eksport wyników wyszukiwania do formatu Excel

-

Szybkie wyszukiwanie na podstawie atrybutów warstw mapy

-

Notatki

Dodawanie notatki do opisu taksacyjnego

Dodawanie notatki do planów

-

Dodawanie notatki do projektów planów

-

Dodawanie notatki do zleceń

-

Dodawanie notatki do zestawień

-

Dodawanie notatki do szacunków brakarskich

-

Dodawanie notatki do wykonanych czynności

-

Dodawanie notatki do magazynu drewna:

- dodawanie notatki do sztuki/stosu,

-

- masowe dodawanie notatki do wybranych pozycji na dokumencie przychodowym (ROD,WOD)

-

-

Filtrowanie i sortowanie notatek

- filtrowanie

- data kontroli, leśnictwo

-

- zakres, status, charakter notatki

-

-

- zalecenie, plany, drewno

-

-

- sortowanie (data kontroli, adres leśny) 

-

Definiowalna treść notatki bez uwag

-

Definiowalna lista statusów notatek

-

-

Zarządzanie szablonami notatek

Filtrowanie i sortowanie szablonów notatek

-

-

Generowanie zestawień notatek leśniczego

-

Wymiana Zaleceń pomiędzy Użytkownikami

Tworzenie i wysyłanie zaleceń

-

-

Odbieranie zaleceń

-

Komentowanie, odnotowywanie daty realizacji i odpowiadanie na odebrane zalecenie

-

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera