LasInfo

LasInfo to system do zarządzania procesami ochronnymi, hodowlanymi i gospodarczymi prowadzonymi w lasach. 

 

W skład systemu wchodzi:

 

LasInfo – główne narzędzie systemu, które służy do przechowywania, edytowania i analizowania danych. Aplikacja jest instalowana w biurze jednostki centralnej i w każdym obwodzie ochronnym/leśnictwie.

Główne funkcje LasInfo: opis taksacyjny, ewidencja, planowanie, przetargi, zlecenia, wykonanie, obrót i magazyn drewna, fakturowanie, dokumenty ochrony lasu i wiele innych. 

 

LasInfo Obrót Drewnem – aplikacja mobilna dla pracowników terenowych instalowana na urządzeniach mobilnych z systemem Android (rejestratorach). Służy do ewidencjonowania obrotu drewnem. 

Główne funkcje LasInfo Obrót Drewnem: rejestracja danych (przychód i rozchód drewna), kwit wywozowy, asygnata, magazyn drewna, moduł planów, transfer danych z rejestratora do systemu, wydruk dokumentów za pomocą drukarki termicznej i wiele innych.

 

Przeglądarka mapy numerycznej serwerowa aplikacja GIS, która korzysta z pełnej bazy danych LasInfo.

Główne funkcje aplikacji GIS: nawigacja, pomiary odległości i powierzchni na mapie, informacje o atrybutach i geometrii danego obiektu na mapie, dane opisu taksacyjnego, informacje z systemu planów/zadań ochronnych i magazynu drewna wydzielenia na mapie, dane wektorowe z lokalnego serwera mapowego i ogólnie dostępnych serwisów mapowych.

 

 

mLas Inżynier – mapa na rejestratorze leśniczego.

Główne funkcje mLas Inżyniera: mapy tematyczne, rastry, informacje o wydzieleniach, pomiary GPS, wyszukiwanie obiektów na mapie, moduł monitoringu przyrodniczego. 

 

Monitoring przyrodniczy – moduł w aplikacji mLas Inżynier, który pozwala na gromadzenie danych geometrycznych i opisowych dotyczących przyrody określonego terenu. Moduł mobilny jest przeznaczony do pracy terenowej, pozwala na rejestrację zdarzeń i przesyłanie danych do bazy centralnej, wspólnej z LasInfo. 

 

System jest przeznaczony jest do wszystkich instytucji, które zarządzają obszarami leśnymi – z wyłączeniem Lasów Państwowych:

 

Korzyści z wdrożenia LasInfo:

 

System działa od 2006 roku. W 2009 roku został wdrożony w pierwszym parku narodowym. Aktualnie działa w 11 parkach narodowych, a także w wielu innych instytucjach. 

 

Do tej pory system LasInfo wdrożono w 22 jednostkach. 

 

 

Parki Narodowe:

   

 

Wigierski Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy

Park Narodowy Gór Stołowych

 

Drawieński Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy

 

Woliński Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy 

 

Leśne Zakłady Doświadczalne:

 

 

 

 

 

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach

 

 

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie

Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju

 

 

 

Urzędy Morskie:

   

 

Urząd Marski w Gdyni

 

 

Urząd Marski w Słupsku

 

 

Urząd Marski w Szczecinie

 

 

Lasy Miejskie:

   

 

Lasy Miejskie w Warszawie

 

 

Lasy Miejskie w Olsztynie

 

 

 

Pozostali:

   

 

Urząd Gmiy w Horyńcu Zdroju

 

Lasy Komunalne Miasta Grudziądza

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci umówienia się na bezpłatną prezentację, prosimy o kontakt z Sylwestrem Kulikiem. 

 

   

Sylwester Kulik

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wdrożeń Systemów GIS 

skulik@taxusit.com.pl

+48 533 370 047

 

 

 Zachęcamy do zapoznania się z referencjami LasInfo.

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera