Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018

W grudniu 2015 roku w konsorcjum z Instytutem Morskim w Gdańsku i DHI Polska podpisaliśmy umowę z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska na realizację projektu: „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018”. W projekcie odpowiedzialni będziemy za wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego: wspieranie sieci obserwacyjnej, zarządzanie danymi z monitoringu gatunków i siedlisk oraz udostępnianie danych za pomocą portalu internetowego (wraz z prezentacją danych na mapach w publicznym systemie GIS).

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera