Smoke Detection

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę produktu Smoke Detection

Obecnie w świecie stosowane są różne metody i narzędzia do wykrywania pożarów. Pojawienie się pożaru jest szczególnie niebezpieczne w miejscach niedostępnych, trudno dostrzegalnych, z dala od obszarów zamieszkanych przez ludność. Lasy Państwowe wspierają się osobami pracującymi na dostrzegalniach ppoż lub specjalnymi kamerami przeciwpożarowymi.

Mapa Nadleśnictw w których wdrożony został system Smoke Detection

 

Obserwacja obrazu z kamery zamontowanej na wieży ppoż jest bardzo trudna i męcząca, dlatego w celu ułatwienia pracy na takim stanowisku powstał system o nazwie Smoke Detection.
Smoke Detection to automatyczny system wykrywania dymu. Zadaniem narzędzia jest przeanalizowanie aktualnego obrazu z kamery w celu szybkiego wykrycia potencjalnego pożaru. To zaawansowane technologicznie narzędzie jest w stanie rozpoznać dym i zgłosić odpowiedni alarm tuż po jego pojawieniu się.
Stosując Smoke Detection, obserwator nie musi stale obserwować obrazu wyświetlonego na monitorze. Wystarczy, że zweryfikuje alarm zgłoszony przez system i podejmie odpowiednie decyzje. Smoke Detection pracuje w tle działania kamery. Obraz z kamery może być jednocześnie przesyłany do telewizora oraz do odpowiedniego komputera. Zatem podłączenie systemu do istniejącej infrastruktury nie wymaga żadnych modyfikacji technicznych stosowanego obecnie rozwiązania. Smoke Detection może pracować na obrazie o standardowej rozdzielczości oraz na obrazie jakości Full HD.
Jedną z najważniejszych cech systemu jest dostosowanie go do warunków polskich. Zaawansowany algorytm uwzględnia specyfikę klimatu w Polsce oraz występujące w  naszym kraju lasy. Podczas wdrożenia systemu program zawsze dostosowywany jest do lokalnych warunków znajdujących się bezpośrednio przy kamerze ppoż. Dzięki temu uzyskujemy bardzo niski poziom alarmów fałszywych.

Obecnie system Smoke Detection funkcjonuje w 48 nadleśnictwach. Jest to ponad 103 zainstalowanych kamer Manta.

Główne właściwości

Korzyści

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o systemie Smoke Detection, który w kwietniu 2018 roku został opublikowany w "Lesie Polskim". 

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera