Taksator

Oprogramowanie Taksator służy do gromadzenia danych, wspomagania i automatyzowania prac, których efektem jest Plan Urządzania Lasu dla nadleśnictwa. Opisuje on bieżący stan zasobów leśnych oraz definiujący zakres działań (gospodarczych i ochronnych), które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 10 lat.

 

System jest zintegrowany z funkcjonującym Systemem Informatycznym Lasów Państwowych i udostępniany wykonawcom prac urządzeniowych. 

 

Cechy systemu Taksator:

 

Taksator to projekt, który od 2016 roku realizujemy w konsorcjum z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na zlecenia Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Krzysztofem Mroczkiem.

   

Krzysztof Mroczek

Wiceprezes Zarządu 

kmroczek@taxusit.com.pl
+48 691 779 417

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera