Case study: Instytut Badawczy Leśnictwa – projekt WAMBAF

Czego dotyczy projekt WAMBAF?

Celem projektu WAMBAF (Water Management in Baltic Forests) jest określenie metod i narzędzi gospodarowania wodą w lasach, które wpływają na poprawę jakości wód dopływających do Bałtyku. Partnerami projektu jest dziewięć instytucji naukowych i administracji leśnych ze Szwecji (koordynator), Finlandii, Łotwy, Litwy i Polski, w tym Instytut Badawczy Leśnictwa.

Projekt WAMBAF obejmuje zagadnienia dotyczące: 

  • funkcjonowania i konserwacji urządzeń odwadniających,
  • wpływu tam bobrowych na jakość wód,
  • gospodarki leśnej w sąsiedztwie wód powierzchniowych,
  • nowoczesnych narzędzi wspomagających gospodarowanie wodą w lasach.

 

Jaka była rola firmy Taxus IT w projekcie WAMBAF?

Instytut Badawczy Leśnictwa zgłosił się do nas, firmy Taxus IT, z prośbą o opracowanie i wykonanie oprogramowania. Zadaniem systemu miała być identyfikacja cieków wodnych na terenach leśnych w celu analizy ich oddziaływania oraz weryfikacji terenowej. Mieliśmy więc dwa główne cele: stworzenie systemu do analizy cieków wodnych na podstawie danych Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz aplikacji mobilnej do wyświetlania map z uzyskanymi wynikami do weryfikacji terenowej. 

 

Co było dla nas największym wyzwaniem? 

Zdecydowanie największym wyzwaniem było uzyskanie wiarygodnych wyników, które będą stanowić spójną sieć wodną generowaną automatycznie, bez ingerencji operatora. 

Dużym problemem okazała się niedostateczna jakość Numerycznego Modelu Terenu. Wynikało to m.in. ze złego stanu samych cieków wodnych w terenie. Przyczyną mógł być wieloletni brak konserwacji obiektów, który wpływał na ich stopniowe zanikanie. W konsekwencji trudno było odróżnić cieki od tła czy innych elementów terenowych. 

 

Jak rozwiązaliśmy napotkany problem? 

Postanowiliśmy przeprowadzić testy. Pozyskaliśmy zróżnicowane dane z różnych obszarów – część dostarczył nam Instytut Badawczy Leśnictwa, a resztę przygotowaliśmy sami na podstawie innych źródeł. W ten sposób uzyskaliśmy pożądaną jakość NMT.

 

Jaki był efekt działań firmy Taxus IT dla projektu WAMBAF?

Kolejnym etapem projektu była szczegółowa analiza dostępnych narzędzi przetwarzania danych geometrycznych oraz analiza ich możliwości wykorzystania w projekcie (dostępne funkcje i ich parametry, możliwość automatyczne uruchamiania). Ostatecznie wybrano SAGA API. 

W celu implementacji algorytmów opracowaliśmy kolejne procedury przetwarzania danych i uruchamiania ich na dostępnych przykładach. Potem weryfikowaliśmy wyniki i identyfikowaliśmy problemy, np. brakujące fragmenty rowów melioracyjnych. Pracownicy Taxus IT wraz z naukowcami z IBL opracowali merytorycznie każde z tych zagadnień, a następnie implementowali różne rozwiązania w systemie, aż do uzyskania ostatecznego, zadowalającego wyniku. 

Współpracę z Instytutem Badawczym Leśnictwa oceniamy bardzo dobrze – realizacja dużych wyzwań zawsze dają nam ogromną satysfakcję. 

Strona internetowa projektu: www.wambaf.com

Dodano: 2020-03-16 11:12:00
Subscribe to our newsletter
Subscribe if you want to receive the latest information about our products and training courses.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera