The Forest Information System

           Leśny System Informacyjny oferowany przez firmę Taxus IT jest aplikacją przeznaczoną
dla instytucji, które w zakresie swoich zadań posiadają sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. System posiada funkcje pozwalające na wspomaganie procesu zarządzania na terenach leśnych objętych nadzorem.

Możliwości systemu

           System oparty jest o centralną bazę danych służącą do przechowywania danych opisowych oraz przestrzennych. Podczas wdrożenia użytkownik otrzymuje bazę danych, która zawiera wszystkie informacje pozyskane podczas tworzenia Uproszczonego Planu Urządzania Lasu (UPUL).

Istnieje kilka możliwości utworzenia bazy danych:

 

Aplikacja przeglądarkowa do pracy w biurze „LasInfo Powiat Web”

            Użytkownik korzysta z aplikacji uruchamianej z poziomu przeglądarki internetowej. System może być zainstalowany na serwerze użytkownika, jak również udostępniony w formie Software as a Service (użytkownik posiada dostęp do systemu, a całość obowiązków związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu znajduje się po stronie dostawcy - firmy Taxus IT).

           System składa się z powiązanych ze sobą modułów. Zapewnia użytkownikowi możliwość uzyskania informacji dotyczących wszystkich danych potrzebnych w procesie prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. System integruje w przejrzystą i spójną całość dane opisowe z danymi przestrzennymi jak również dane ewidencyjne z danymi „leśnymi”. W efekcie użytkownik posiada prosty i szybki dostęp do najbardziej nawet szczegółowych informacji. 

          Budowa systemu w oparciu o aplikację uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej oraz system uprawnień pozwala na szybki dostęp użytkowników (przeglądarka internetowa, login oraz hasło) łatwą obsługę (bez konieczności instalowania oprogramowania, konfigurowania połączeń) i proste zarządzanie systemem (nie ma konieczności aktualizowania oprogramowania na poszczególnych stacjach roboczych, aplikacja nie jest zależna od systemu operacyjnego komputera). 

          Leśny System Informacyjny przystosowany jest do dwóch modeli prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa:

 

Użytkownik posiada do dyspozycji następujące moduły oraz narzędzia:

Moduł mapa

Moduł ewidencja

Moduł raportów

Użytkownik ma możliwość wygenerowania do pliku w postaci xlsx lub pdf następujących raportów:

Moduł administracyjny

Leśny System Informacyjny spełnia wymagania bezpieczeństwa dostępu wynikające z ustawy
o ochronie danych osobowo-adresowych.

Aplikacja mobilna do pracy z
Leśnym Systemem Informacyjnym
w terenie - „mLas Powiat Pro”

 

             Leśny System Informacyjny służący wspomaganiu zarządzania lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest rozbudowany o aplikację mobilną pozwalającą pracować w terenie. Aplikacja mobilna stworzona na urządzenia z systemem operacyjnym Android pozwala pracować na mapach z wykorzystaniem odbiorników GPS (wbudowanych lub zewnętrznych).

            Program umożliwia szybkie wyszukiwanie działek ewidencyjnych,  podgląd opisów taksacyjnych
i danych ewidencyjnych oraz ewidencji pozyskiwanego drewna - ŚLPD. Wyszukiwanie niezbędnych informacji i ich przeglądanie ułatwione jest dzięki rozbudowanym mechanizmom filtrowania. Użytkownicy mogą w szybki sposób aktualizować dane podlegające dynamicznym zmianom (wykonanie - ŚLPD) bez konieczności wymiany całego projektu.

Aplikacja wyposażona jest w bogaty zestaw narzędzi, które są pomocne w codziennej pracy:

1. Moduł wystawiania dokumentu Świadectwo Legalności Pozyskania Drewna.

2. Szybki pomiar punktu, odległości i powierzchni.

3. Wyświetlanie opisu wydzielenia:

  Opis taksacyjny, m.in.:

4. Wyszukiwanie obiektów po adresie leśnym oraz ewidencyjnym.

5. Identyfikacja obiektów na mapie.

6. Komponowanie map użytkownika z wykorzystaniem:

Moduł do wystawiania ŚLPD oraz wymiana danych z LSI Web

       Aplikacja mobilna pozwala na wystawianie dokumentu Świadectwo Legalności Pozyskania Drewna bezpośrednio w terenie. Połączenie do urządzenia poprzez Bluetooth mobilnej drukarki termalnej marki Zebra pozwala na szybki wydruk dokumentu, co umożliwia zamknięcie obiegu dokumentacji bez konieczności przejazdów między powierzchniami leśnymi a biurem.

        Wymiana danych między urządzeniami mobilnymi, a główną bazą na serwerze pozwala na pełną synchronizację danych (opis taksacyjny oraz ewidencja) oraz na aktualizację wystawianych dokumentów (ŚLPD) niezależnie od miejsca ich wystawienia (aplikacja Web lub aplikacja mobilna).

        Moduł do wystawiania ŚLPD pozwala na wprowadzanie drewna odbieranego w dłużycach, stosach oraz drewna w kłodach grupowo zgodnie z właściwymi rozporządzeniami Ministra Środowiska oraz w oparciu o zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Przeliczniki masy drewna z MP na M3 odbywają się według tabeli współczynników wprowadzonych przez aplikację LasInfo Powiat Web.

Mapy tematyczne i mapy użytkownika

Aplikacja posiada szereg wbudowanych map tematycznych związanych z gospodarką leśną:

Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji mapę Ewidencyjną oraz mapy z podkładami zewnętrznymi:

         Aplikacja umożliwia użytkownikom komponowanie własnych map z wykorzystaniem zewnętrznych warstw wektorowych, rastrowych i serwisów WMS. Użytkownicy mogą modyfikować kolejność wyświetlanych warstw, ich widoczność oraz symbolizację. W ten sposób każdy może tworzyć i dostosowywać mapy do swoich potrzeb w oparciu o spersonalizowane style warstw.

          Ponadto aplikacja posiada narzędzie pobierania map do pracy bez dostępu do Internetu (funkcja: Pobieranie map offline).

Pomiary terenowe

          Program skierowany jest do osób wykonujących różnego rodzaju pomiary terenowe z wykorzystaniem odbiorników GPS (wbudowanych lub zewnętrznych) oraz dalmierzy laserowych. W trakcie pracy w terenie możliwe jest łączenie różnych technik pomiarowych i wyznaczanie granic obiektów o złożonym kształcie.

           Wychodząc naprzeciw potrzebom zaawansowanych użytkowników aplikacja umożliwia przygotowywanie własnych sesji pomiarowych. Przed rozpoczęciem pomiarów terenowych możliwe jest zdefiniowanie niezbędnych warstw pomiarowych wraz z listą atrybutów. W celu zwiększenia wygody rejestrowania pomiarów, z każdym polem atrybutowym może być powiązany słownik dopuszczalnych wartości.

          Ponadto w trakcie pracy w terenie, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest udostępnienie lokalizacji użytkownika lub zdarzenia z wykorzystaniem jednej z metod (wiadomość tekstowa SMS, wiadomość elektroniczna, itp.).

Dostępna jest darmowa 30 dniowa wersja demonstracyjna Leśnego Systemu Informacyjnego

Link do aplikacji LasInfo Powiat Web: https://taxusit.lasinfo.pl

W celu uzyskania loginu użytkownika oraz hasła prosimy o kontakt e-mail slos@taxusit.com.pl

Dostępna jest równie darmowa 30 dniowa wersja demonstracyjna aplikacji mLas Powiat Pro na urządzenia z system operacyjnym Android w materiałach do pobrania.

 

Jeśli są Państwo zainterosowani wdrożeniem systemu Las Info, prosimy o kontakt:

   

Sylwester Kulik

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wdrożeń Systemów GIS 

skulik@taxusit.com.pl

+48 533 370 047

 

 

 

Subscribe to our newsletter
Subscribe if you want to receive the latest information about our products and training courses.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera