Leśny System Informacyjny

  Leśny System Informacyjny oferowany przez firmę TAXUS IT jest aplikacją przeznaczoną dla instytucji, które w zakresie swoich zadań posiadają sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. System posiada funkcje pozwalające na wspomaganie procesu zarządzania na terenach leśnych objętych nadzorem. Więcej informacji znajdą Państwo po kliknięciu w link.

Subscribe to our newsletter
Subscribe if you want to receive the latest information about our products and training courses.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera