Projekt UE

 Projekt pt. „Ekspansja przedsiębiorstwa TAXUS IT Sp. z o.o. na rynek Stanów Zjednoczonych poprzez implementację nowej strategii biznesowej

 

 

 

Taxus IT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Ekspansja przedsiębiorstwa TAXUS IT Sp. z o.o. na rynek Stanów Zjednoczonych poprzez implementację nowej strategii biznesowej”.

Głównym celem planowanego projektu jest wsparcie działalności eksportowej spółki TAXUS IT i komercjalizacji na rynku Stanów Zjednoczonych trzech rozwiązań – Smoke Detection, tMap oraz mLas Inżynier poprzez implementację strategii biznesowej opisanej w planie umiędzynarodowienia firmy. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa TAXUS IT jest tworzenie nowoczesnych technologii i wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych w obszarze szeroko pojętej ochrony przyrody, głównie dla nadleśnictw, które stanowią najważniejsza grupę odbiorców produktów. Taxus IT planuje ekspansję działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, głównie dlatego iż rynek ten charakteryzuje się wysokim poziomem popytu i zapotrzebowania na rozwiązania spółki. USA jest czwartym pod względem stopnia zalesienia państwem na świecie, którego całkowita powierzchnia leśna wynosi 287 mln ha. Nieprzerwanie, od kilkudziesięciu lat Stany Zjednoczone borykają się z problemem pożarów terenów leśnych i otwartych przestrzeni, które stanowią prawie połowę udziału w całej strukturze pożarów.

Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu wytycznych z planu umiędzynarodowienia spółki zostaną osiągnięte następujące cele:

  • Nawiązanie kontaktów z partnerami handlowymi w USA. 
  • Wspólna promocja produktów na rynku amerykańskim wraz z partnerami (oprogramowanie Smoke Detection, tMap oraz mLas). 
  • Dotarcie z ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców. 
  • Wzrost przychodów z eksportu.

Całkowita wartość projektu: 450 287,96 PLN.
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 181 288,60 PLN.

 

 
Subscribe to our newsletter
Subscribe if you want to receive the latest information about our products and training courses.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera