Projects

Taksator

Oprogramowanie Taksator służy do gromadzenia danych, wspomagania i automatyzowania prac, których efektem jest Plan Urządzania Lasu.

more

LasInfo

Do tej pory system LasInfo wdrożono w 22 jednostkach.

more

Wambaf

Projekt WAMBAF dotyczy gospodarki wodnej w lasach nadbałtyckich i ma na celu ograniczenie eksportu substancji odżywczych i rtęci z lasów.

more

System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich

System ułatwia prace monitoringowe siedlisk i gatunków morskich. Pozwala na przechowywanie wszystkich danych w jednym miejscu, co znacznie ułatwia realizację i kontrolę nad zadaniami. 

more

System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych

System ułatwia prace monitoringowe siedlisk i gatunków przyrodniczych. Pozwala na przechowywanie wszystkich danych w jednym miejscu, co znacznie ułatwia realizację i kontrolę nad zadaniami. 

more

SAT4EST

SAT4EST to system, który wspiera lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi.

more

SusPigSys

SusPigSys to system do gromadzenia informacji na temat hodowli trzody chlewnej w 7 państwach europejskich.

more
Subscribe to our newsletter
Subscribe if you want to receive the latest information about our products and training courses.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera