mLas Inżynier Pro

mLas Inżynier Pro jest to program stworzony z myślą o zaawansowanych użytkownikach, którzy w codziennej pracy potrzebują szybkiego wglądu do danych leśnych powiązanych z Leśną Mapą Numeryczną. 

Aktualne dane leśne na wyciągnięcie ręki

Program umożliwia szybkie wyszukiwanie wydzieleń leśnych i podgląd opisów taksacyjnych. Ponadto wersję mLas Inżynier Pro charakteryzuje możliwość wyświetlania szerokiego zakresu danych opisowych związanych z gospodarką leśną począwszy od szacunków brakarskich, projektów planów, poprzez zatwierdzone plany, zlecenia i zestawienia a skończywszy na magazynie drewna oraz ewidencji wykonanych czynności. Wyszukiwanie niezbędnych informacji i ich przeglądanie ułatwione jest dzięki rozbudowanym mechanizmom filtrowania oraz wbudowanym filtrom domyślnym. Wśród filtrów domyślnych można wymienić filtry związane z planami (użytkowanie rębne, przedrębne, czyszczenia, odnowienia), magazynem drewna (okres przelegiwania drewna) jak również opisem taksacyjnym (uprawy do oceny). W najnowszej wersji programu użytkownicy mogą w szybki sposób aktualizować dane podlegające dynamicznym zmianom (plany, magazyn i wykonanie) bez konieczności wymiany całego projektu.

Mapy tematyczne i mapy użytkownika

Aplikacja posiada szereg wbudowanych map tematycznych związanych z gospodarką leśną (mapa drzewostanowa, mapa cięć, mapa gospodarcza) oraz ochroną przeciwpożarową (mapa ochrony ppoż). Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji mapę ewidencyjną oraz mapy z podkładami zewnętrznymi (m.in. mapa Polski - UMP-pcPL).

Aplikacja umożliwia użytkownikom komponowanie własnych map z wykorzystaniem zewnętrznych warstw wektorowych, rastrowych i serwisów WMS. Użytkownicy mogą modyfikować kolejność wyświetlanych warstw, ich widoczność oraz symbolizację. W ten sposób każdy może tworzyć i dostosowywać mapy do swoich potrzeb w oparciu o spersonalizowane style warstw.

Pomiary terenowe

Program skierowany jest do osób wykonujących różnego rodzaju pomiary terenowe z wykorzystaniem odbiorników GPS (wbudowanych lub zewnętrznych) oraz dalmierzy laserowych. W trakcie pracy w terenie możliwe jest łączenie różnych technik pomiarowych i wyznaczanie granic obiektów o złożonym kształcie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zaawansowanych użytkowników mLas Inżynier Pro umożliwia przygotowywanie własnych sesji pomiarowych. Przed rozpoczęciem pomiarów terenowych możliwe jest zdefiniowanie niezbędnych warstw pomiarowych wraz z listą atrybutów. W celu zwiększenia wygody rejestrowania pomiarów, z każdym polem atrybutowym może być powiązany słownik dopuszczalnych wartości.

Ponadto w trakcie pracy w terenie, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest udostępnienie lokalizacji użytkownika lub zdarzenia z wykorzystaniem jednej z metod (wiadomość tekstowa SMS, wiadomość elektroniczna, itp.).

Proste i szybkie rejestrowanie notatek w terenie

mLas Inżynier Pro umożliwia rejestrowanie notatek sporządzanych w trakcie kontroli terenowej. Tworzenie notatek jest prostsze niż w poprzednich wersjach aplikacji dzięki konfigurowalnej treści notatki bez uwag oraz słownikowi szablonów notatek. Program nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do zarządzania notatkami. W łatwy sposób po sporządzeniu notatek, użytkownik może wyświetlić, odfiltrować a następnie zapisać wyniki jako gotowy protokół w postaci pliku MS Excel. Wygenerowany w ten sposób raport można w dowolny sposób przenieść na komputer stacjonarny korzystając z jednej z wielu metod (poczta elektroniczna, bluetooth, etc.) i poddać dalszej obróbce. Opracowanie wyników kontroli terenowych jeszcze nigdy nie było tak proste i przyjemne.

 

PORÓWNANIE FUNKCJI W OPROGRAMOWANIU

mLas Inżynier Pro 6.2 i mLas Inżynier Pro 7.1

 
 

mLas Inżynier Pro 6.2

mLas Inżynier Pro 7.1
Pomiary i obsługa GPS
Dodanie przycisku centrowania do pozycji GPS + +
Przebudowany mechanizmu Go To (Go To do obiektów, nowa lista obiektów Go To, Go To do zidentyfikowanego obiektu) + +
Dodanie zaawansowanych odbiorników GPS (poprawki DGPS) + +
GPS Status (Skyplot, siła sygnału) + +
Przełączanie pomiędzy warstwami pomiarowymi w trakcie pomiarów + +
Przeniesienie opcji związanych z importem, eksportem danych pomiarowych na listę z warstwami pomiarowymi + +
Dodanie nowych typów pól, możliwych do zdefiniowania w warstwach pomiarowych (czas, data, słownikowe) i dodatkowego statusu pola (pole wymagane) + +
Track Log   +
Wczytywanie całego katalogu z danymi wektorowymi   +
Usuwanie grupowe warstw mapowych   +
Wczytywanie plików w formacie DXF   +
Kierunek poruszania + +
Mapy
Mapa ewidencyjna z warstwami Banku Danych o Lasach    + 
Mapa przyrodnicza    +
Mapa siedliskowa wzbogacona o warstwę Siedliska leśne    +
Mapa przeglądowa cięć wzbogacona o strefy ochrony (warstwa Poligonowe obiekty ochrony przyrody)    +
Rozszerzenie symbolizacji dla mapy ppoż.    +
Zmiana kolejności warstw pomiarowych i mapy za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” +  +
Dodanie nowych metod symbolizacji warstw wektorowych (unikalne wartości, klasyfikacja)  +  +
Zwiększenie ilość poziomów wirtualnych (większe powiększenie mapy za pomocą funkcji przybliżania)  +  +
Symbolizacja obiektów punktowych z wykorzystaniem palety symboli    +
Szkicownik leśniczego
Dostosowane warstw pomiarowych do struktury szkicownika LMN (zmiana struktury, dodanie nowej warstwy, słowniki kodów) + +
Import danych ze szkicownika LMN razem z danymi opisowymi bezpośrednio z serwera LP lub za pomocą kreatora projektów   +
Import danych ze szkicownika pobranych niezależnie z serwera LP + +
Dane opisowe i filtrowanie danych
Dodanie siedlisk Natura 2000 w opisie taksacyjnym   +
Filtrowanie planów po produktach   +
Sortowanie listy magazynowej   +
Odczyt plików z Dropbox   +
Rozbudowa mechanizmu filtrowanie listy magazynowej (okres przelegiwania,  numer WOD/ROD)   +
Wizualizacja wyników wyszukiwania za pomocą kolorów   +
Szybkie wyszukiwanie na podstawie atrybutów warstw mapy   +
Zalecenia dla leśniczych
Tworzenie i wysyłanie zaleceń   +
Zarządzanie i wymiana zaleceń   +
Komentowanie, odnotowywanie daty realizacji i wysyłanie zrealizowanych zaleceń   +
Notatki
Dodanie funkcji wielokrotnego zaznaczania notatek na liście i ich usuwania +  +
Zagregowane wyświetlanie i edycji notatki do pozycji ROD/WOD   +
Filtrowanie i sortowanie szablonów notatek   +
Inne
Dodanie okna właściwości projektu   +
Praca offline (wyłączenie pobierania danych z Internetu)  + +
Przeniesienie opcji pobierania mapy ONLINE na listę warstw  + +
Przebudowana lista ustawień aplikacji  + +
Wybór jednostek powierzchni i odległości  + +
Rozbudowane ustawienia dotyczące jakości pomiarów GPS  + +
Rozbudowane ustawienia dotyczące powiadomień + +
Funkcja zmiany kodowania warstw eksportowanych + +
Obsługa urządzeń 64 bit + +

mLas Inżynier Pro 7

Wymagania minimalne
 • Android 6.x

 • Procesor: 2 rdzenie 1,2 GHz

 • Ekran: 4 cale

 • Pamięć RAM: 2 GB

 • Pamięć wewnętrzna: 8 GB

 • Dostęp do internetu (podczas rejestracji)

Wymagania zalecane
 • Android 7.x

 • Procesor: 6 rdzeni 1,8 GHz

 • Ekran: 5 cali

 • Pamięć RAM: 4 GB

 • Pamięć wewnętrzna: 32 GB

 • Dostęp do internetu

 • Wbudowany moduł GNSS

 • Bluetooth

 

Polecane urządzenia:

Odbiorniki GNSS:

Smartfony:

Tablety:

 

wybór odpowiedniej wersji

Pomożemy Ci wybrać między mLas Inżynierem Lite oraz Pro.
zobacz więcej

moduł wymiany zaleceń

Możliwa jest wymiana informacji między użytownikami mLas Inżyniera Lite i Pro
zobacz więcej

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które najczęściej słyszą nasi pracownicy.
zobacz więcej
Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera