mLas Inżynier Pro

mLas Inżynier Pro jest to program stworzony z myślą o zaawansowanych użytkownikach, którzy w codziennej pracy potrzebują szybkiego wglądu do danych leśnych powiązanych z Leśną Mapą Numeryczną. 

Aktualne dane leśne na wyciągnięcie ręki

Program umożliwia szybkie wyszukiwanie wydzieleń leśnych i podgląd opisów taksacyjnych. Ponadto wersję mLas Inżynier Pro charakteryzuje możliwość wyświetlania szerokiego zakresu danych opisowych związanych z gospodarką leśną począwszy od szacunków brakarskich, projektów planów, poprzez zatwierdzone plany, zlecenia i zestawienia a skończywszy na magazynie drewna oraz ewidencji wykonanych czynności. Wyszukiwanie niezbędnych informacji i ich przeglądanie ułatwione jest dzięki rozbudowanym mechanizmom filtrowania oraz wbudowanym filtrom domyślnym. Wśród filtrów domyślnych można wymienić filtry związane z planami (użytkowanie rębne, przedrębne, czyszczenia, odnowienia), magazynem drewna (okres przelegiwania drewna) jak również opisem taksacyjnym (uprawy do oceny). W najnowszej wersji programu użytkownicy mogą w szybki sposób aktualizować dane podlegające dynamicznym zmianom (plany, magazyn i wykonanie) bez konieczności wymiany całego projektu.

Mapy tematyczne i mapy użytkownika

Aplikacja posiada szereg wbudowanych map tematycznych związanych z gospodarką leśną (mapa drzewostanowa, mapa cięć, mapa gospodarcza) oraz ochroną przeciwpożarową (mapa ochrony ppoż). Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji mapę ewidencyjną oraz mapy z podkładami zewnętrznymi (m.in. mapa Polski - UMP-pcPL).

Aplikacja umożliwia użytkownikom komponowanie własnych map z wykorzystaniem zewnętrznych warstw wektorowych, rastrowych i serwisów WMS. Użytkownicy mogą modyfikować kolejność wyświetlanych warstw, ich widoczność oraz symbolizację. W ten sposób każdy może tworzyć i dostosowywać mapy do swoich potrzeb w oparciu o spersonalizowane style warstw.

Pomiary terenowe

Program skierowany jest do osób wykonujących różnego rodzaju pomiary terenowe z wykorzystaniem odbiorników GPS (wbudowanych lub zewnętrznych) oraz dalmierzy laserowych. W trakcie pracy w terenie możliwe jest łączenie różnych technik pomiarowych i wyznaczanie granic obiektów o złożonym kształcie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zaawansowanych użytkowników mLas Inżynier Pro umożliwia przygotowywanie własnych sesji pomiarowych. Przed rozpoczęciem pomiarów terenowych możliwe jest zdefiniowanie niezbędnych warstw pomiarowych wraz z listą atrybutów. W celu zwiększenia wygody rejestrowania pomiarów, z każdym polem atrybutowym może być powiązany słownik dopuszczalnych wartości.

Ponadto w trakcie pracy w terenie, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest udostępnienie lokalizacji użytkownika lub zdarzenia z wykorzystaniem jednej z metod (wiadomość tekstowa SMS, wiadomość elektroniczna, itp.).

Proste i szybkie rejestrowanie notatek w terenie

mLas Inżynier Pro umożliwia rejestrowanie notatek sporządzanych w trakcie kontroli terenowej. Tworzenie notatek jest prostsze niż w poprzednich wersjach aplikacji dzięki konfigurowalnej treści notatki bez uwag oraz słownikowi szablonów notatek. Program nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do zarządzania notatkami. W łatwy sposób po sporządzeniu notatek, użytkownik może wyświetlić, odfiltrować a następnie zapisać wyniki jako gotowy protokół w postaci pliku MS Excel. Wygenerowany w ten sposób raport można w dowolny sposób przenieść na komputer stacjonarny korzystając z jednej z wielu metod (poczta elektroniczna, bluetooth, etc.) i poddać dalszej obróbce. Opracowanie wyników kontroli terenowych jeszcze nigdy nie było tak proste i przyjemne.

 

PORÓWNANIE FUNKCJI W OPROGRAMOWANIU

mLas Inżynier Pro 6.2 i mLas Inżynier Pro 7.1

 
 

mLas Inżynier Pro 6.2

mLas Inżynier Pro 7.1
Pomiary i obsługa GPS
Dodanie przycisku centrowania do pozycji GPS + +
Przebudowany mechanizmu Go To (Go To do obiektów, nowa lista obiektów Go To, Go To do zidentyfikowanego obiektu) + +
Dodanie zaawansowanych odbiorników GPS (poprawki DGPS) + +
GPS Status (Skyplot, siła sygnału) + +
Przełączanie pomiędzy warstwami pomiarowymi w trakcie pomiarów + +
Przeniesienie opcji związanych z importem, eksportem danych pomiarowych na listę z warstwami pomiarowymi + +
Dodanie nowych typów pól, możliwych do zdefiniowania w warstwach pomiarowych (czas, data, słownikowe) i dodatkowego statusu pola (pole wymagane) + +
Track Log   +
Wczytywanie całego katalogu z danymi wektorowymi   +
Usuwanie grupowe warstw mapowych   +
Wczytywanie plików w formacie DXF   +
Kierunek poruszania + +
Mapy
Mapa ewidencyjna z warstwami Banku Danych o Lasach    + 
Mapa przyrodnicza    +
Mapa siedliskowa wzbogacona o warstwę Siedliska leśne    +
Mapa przeglądowa cięć wzbogacona o strefy ochrony (warstwa Poligonowe obiekty ochrony przyrody)    +
Rozszerzenie symbolizacji dla mapy ppoż.    +
Zmiana kolejności warstw pomiarowych i mapy za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” +  +
Dodanie nowych metod symbolizacji warstw wektorowych (unikalne wartości, klasyfikacja)  +  +
Zwiększenie ilość poziomów wirtualnych (większe powiększenie mapy za pomocą funkcji przybliżania)  +  +
Symbolizacja obiektów punktowych z wykorzystaniem palety symboli    +
Szkicownik leśniczego
Dostosowane warstw pomiarowych do struktury szkicownika LMN (zmiana struktury, dodanie nowej warstwy, słowniki kodów) + +
Import danych ze szkicownika LMN razem z danymi opisowymi bezpośrednio z serwera LP lub za pomocą kreatora projektów   +
Import danych ze szkicownika pobranych niezależnie z serwera LP + +
Dane opisowe i filtrowanie danych
Dodanie siedlisk Natura 2000 w opisie taksacyjnym   +
Filtrowanie planów po produktach   +
Sortowanie listy magazynowej   +
Odczyt plików z Dropbox   +
Rozbudowa mechanizmu filtrowanie listy magazynowej (okres przelegiwania,  numer WOD/ROD)   +
Wizualizacja wyników wyszukiwania za pomocą kolorów   +
Szybkie wyszukiwanie na podstawie atrybutów warstw mapy   +
Zalecenia dla leśniczych
Tworzenie i wysyłanie zaleceń   +
Zarządzanie i wymiana zaleceń   +
Komentowanie, odnotowywanie daty realizacji i wysyłanie zrealizowanych zaleceń   +
Notatki
Dodanie funkcji wielokrotnego zaznaczania notatek na liście i ich usuwania +  +
Zagregowane wyświetlanie i edycji notatki do pozycji ROD/WOD   +
Filtrowanie i sortowanie szablonów notatek   +
Inne
Dodanie okna właściwości projektu   +
Praca offline (wyłączenie pobierania danych z Internetu)  + +
Przeniesienie opcji pobierania mapy ONLINE na listę warstw  + +
Przebudowana lista ustawień aplikacji  + +
Wybór jednostek powierzchni i odległości  + +
Rozbudowane ustawienia dotyczące jakości pomiarów GPS  + +
Rozbudowane ustawienia dotyczące powiadomień + +
Funkcja zmiany kodowania warstw eksportowanych + +
Obsługa urządzeń 64 bit + +

mLas Inżynier Pro 7

Wymagania minimalne
 • Android 6.x

 • Procesor: 2 rdzenie 1,2 GHz

 • Ekran: 4 cale

 • Pamięć RAM: 2 GB

 • Pamięć wewnętrzna: 8 GB

 • Dostęp do internetu (podczas rejestracji)

Wymagania zalecane
 • Android 7.x

 • Procesor: 6 rdzeni 1,8 GHz

 • Ekran: 5 cali

 • Pamięć RAM: 4 GB

 • Pamięć wewnętrzna: 32 GB

 • Dostęp do internetu

 • Wbudowany moduł GNSS

 • Bluetooth

 

Polecane urządzenia:

Odbiorniki GNSS:

Smartfony:

Tablety:

 Chcą Państwo kupić aplikację? Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebne wsparcie techniczne?

wybór odpowiedniej wersji

Pomożemy Ci wybrać między mLas Inżynierem Lite oraz Pro.
zobacz więcej

moduł wymiany zaleceń

Możliwa jest wymiana informacji między użytownikami mLas Inżyniera Lite i Pro
zobacz więcej
Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszych produktów i szkoleń.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera