Case study: Instytut Morski – monitoring gatunków i siedlisk morskich

Czym zajmuje się Instytut Morski?

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni już od ponad 50 lat wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe m.in. z zakresu Monitoringu Południowego Bałtyku, ochrony kształtowania środowiska i ekologii morza. Jako pierwszy w Polsce opracował i przeprowadził waloryzację przyrodniczą polskich obszarów morskich, współtworzył pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru morskiego oraz zainicjował pierwszy w Polsce program rekultywacji zdegradowanych fragmentów obszarów morskich. 

Instytut Morski zaprosił nas, firmę Taxus IT, do projektu: „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015–2018” wykonywanego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Jaki zadanie mieliśmy do wykonania w ramach współpracy z Instytutem Morskim?

Celem programu monitoringu gatunków i siedlisk morskich było pozyskanie danych umożliwiających określenie stanu ochrony siedlisk i gatunków.  Jednym z elementów tego projektu był moduł informatyczny do zbierania i przetwarzania danych oraz moduł mapowy do prezentacji wyników. Instytut Morski zgłosił się do nas z prośbą o wsparcie właśnie w tym aspekcie. 

W ten sposób powstało konsorcjum, w którym Instytut wraz z firmą DHI Polska zajmował się badaniami naukowymi, natomiast my zajęliśmy się częścią informatyczną. 

 

Co konkretnie zrobiliśmy?

Na początku stworzyliśmy elektroniczne formularze do zapisywania danych pomiarowych oraz zaproponowaliśmy schemat zatwierdzania tych danych.

Następnie oprogramowaliśmy formuły obliczeniowe, które otrzymaliśmy od naukowców. Wynikiem były oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków. Na końcu stworzyliśmy mapę prezentującą te wyniki – stan środowiska Bałtyku. 

 

Co dzięki nam zyskał Instytut Morski, a co my zyskaliśmy dzięki tej współpracy?

Przy współpracy z Instytutem Morskim zauważyliśmy, że sposób zbierania danych nie jest  ustandaryzowany. Jak dotychczas wyglądało zbieranie informacji o środowisku przyrodniczym? Formularze papierowe służyły do zapisywania danych, które następnie były przepisywane (ręcznie) do arkusza kalkulacyjnego. W nim wykonywano obliczenia. Taki sposób wymaga stuprocentowej uwagi, istnieje większa szansa, że pojawi się błąd. Co więcej, różni eksperci różnie uzupełniają formularze, np. posługują się innymi nazwami łacińskimi dla tych samych obserwowanych gatunków. Później mogą wyniknąć z tego nieprawidłowości, które zaburzą pracę nad projektem.

Ręczne przepisywanie danych do arkuszy i wykonywanie w nich obliczeń jest bardzo czasochłonne. Stworzyliśmy więc moduł informatyczny. Jednym z elementów była baza danych i serwer do ich przetwarzania. 

Współpraca przebiegła bardzo pomyślnie. Nasi pracownicy włączyli się znaczenie szczerzej w zrozumienie całości procesu przetwarzania danych monitoringu przyrodniczego, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązania z punktu widzenia celów projektu oraz Zamawiającego.

Dodano: 2020-03-16 11:01:00
Подпишись на нашу рассылку
Присоединись, если хочешь получать актуальную информацию на тему наших продуктов и семинаров.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera