Smoke Detection - Parczew

20 lutego 2015 roku wdrożyliśmy automatyczny system wykrywania pożarów w Nadleśnictwie Parczew.

Głównymi elementami systemu jest nasze specjalistyczne oprogramowanie SmokeDetection oraz instalacja telewizyjna firmy Manta, wykorzystująca kamery Full HD. Na całość składają się trzy kamery zamontowane na wieżach obserwacyjnych, skąd obraz jest przesyłany do PAD-u Nadleśnictwa drogą radiową. W PAD obraz jest wyświetlany na monitorach oraz poddawany analizie przez nasze oprogramowanie, a Obserwator jest natychmiast alarmowany o wykrytym pożarze, co znacząco ułatwia jego pracę. Dodatkowo program zaznacza miejsce wykrycia dymu na mapie oraz zapisuje zgłoszony alarm. Rolą Obserwatora jest jedynie weryfikacja poprawności zgłoszenia i podjęcie odpowiednich kroków.

Подпишись на нашу рассылку
Присоединись, если хочешь получать актуальную информацию на тему наших продуктов и семинаров.
Dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera